Soạn nhanh CV xin học bổng bằng Latex Template đã có sẵn

I) Giới thiệu

Xin chào các bạn, nhằm mục đích giúp các bạn nhanh chóng có một CV tốt, ban quản trị web cung cấp cho các bạn một mẫu CV và hướng dẫn sử dụng. Phần hướng dẫn sẽ dùng TeXstudioMiktex. Nếu các bạn chưa biết hai phần mềm này thì có thể xem phần phụ lục.

Download CV Template: CVTemplate_Latex_en

II) Thực hiện

Bước 1: Tải và giải nén tập tin tập tin CVTemplate_Latex_en.zip. Bên trong có:

  • thư mục Bib: chứa tập tin .bib để tạo phần trích dẫn bài báo,
  • thư mục Sections: chứa các tập tin .tex để tạo các phần (section),
  • thư mục Picture: chứa ảnh đại diện và
  • tập tin chính CV_en.tex.

Bước 2: Mở tập tin CV_en.tex bằng TeXstudio,

  • nhấn phím tắt F6 để compile hoặc click Tools>Compile hoặc Tools>Commands>PDFLaTex, tập tin PDF được tạo ra trong cùng thư mục,
  • nhấn F7 để hiển thị.

Nếu compile thành công thì bạn sẽ nhận được tương tự hình 1. Nếu gặp lỗi thiếu package thì bạn xem cách sữa lỗi ở phần phụ lục.

Hình 1: compile thành công mẫu CV.

Bước 3: Đặt con trỏ vào phần Personal Information và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Left-click để mở tập tin Personal_Information.tex. Từ đây các bạn có thể chỉnh sửa theo ý thích. Để mở các phần khác, các bạn có thể lập lại thao tác này.

Hình 2: Mở tập tin Personal_Information.tex.

Phần Education chỉ có 3 cấp bậc Bachelor, MasterPhD. Các bạn có thể xóa sub-section PhD nếu các bạn chưa có, hoặc các thông tin bạn cho là thừa. Các bạn cần thay các chữ Name, City, Code Postal, Country cho phù hợp. Thông tin địa chỉ, số điện thoại, email sẽ được lập lại ở cuối mỗi trang .

Hình 3: Phần Education

Phần Research Experience là nơi để các bạn cung cấp chi tiết những gì các bạn đã làm trong các giai đoạn học tập. Do đó, cung cấp số năm kinh nghiệm là cần thiết. Lưu ý là tên của trường các bạn học trong phần này phải giống như trong phần Education. Một kinh nghiệm đôi khi là điểm nhấn nhưng cũng có thể là không cần thiết, tùy theo vị trí mà các bạn muốn xin. Ví dụ, các bạn xin vào vị trí giảng dạy thì teaching experience nên để lên trên cùng.

Hình 4: Phần Research Experience

Phần Publications cần vài thao tác bằng tay.  Đầu tiên các bạn mở tập tin Bib\publications.bib bằng phần mềm TeXworks (MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64), xem hình 5. Trong tập tin đã có sẵn 3 loại bài báo là  Kevin2017, Kevin2015, Kevin2018. Ba bài báo này được gọi trong tập tin Publications.tex như trong hình 6.

Hình 5: Tập tin publication.bib

Nếu các bạn cần thêm bài báo khác, ví dụ, thêm vào sub-section Journal articles, các bạn cần trước hết thêm  thông tin của bài báo mới vào tập tin publications.bib. Cụ thể, thêm đoạn thông tin dưới đây:

@article{ward1963hierarchical,
title={Hierarchical grouping to optimize an objective function},
author={Ward Jr, Joe H},
journal={Journal of the American statistical association},
volume={58},
number={301},
pages={236–244},
year={1963},
publisher={Taylor \& Francis}
}

Hình 6: Tập tin Publications.tex

Trong tập tin Publications.tex,  các bạn sửa câu lệnh gọi article thành \nocitearticle{Kevin2017, ward1963hierarchical}, rồi compile tập tin tex chính  CV_en.tex. Sau khi compile,  các tập tin article.auxinproceedings.aux và preprints.aux, sẽ được tạo ra hoặc update trong cùng thư mục. Vì tập tin article.aux vừa được cập nhật, các bạn mở tập tin này bằng TeXworks và compile Bibtex 2 lần, như trong hình 7.

Hình 7: Tập tin article.aux

Sau đó các bạn compile tập tin tex chính CV_en.tex, và kết quả như trong hình 8. Lập lại quá trình này nếu bạn có bất kỳ thay đổi nào trong phần Publications.

Hình 8: Update Publications

 

III) Tham khảo

Nếu các bạn có thời gian thì nên đọc phần hướng nghiệp của SIAM, [1].

[1] https://www.siam.org/careers/finding.php#expect

[2] https://www.siam.org/careers/resources.php

[3] https://www.sharelatex.com/templates/cv-or-resume

[4] https://www.youtube.com/watch?v=uG2aEh5xBJE

IV) Phụ lục

Link down Miltex: https://miktex.org/download

Link down TeXstudio: https://www.texstudio.org

Cách tìm pakage bị thiếu bằng Miktex package manager: https://youtu.be/9lM9PbHUcWM

Cách xuất bib code từ google scholar

Hình 9: Bib code từ google scholar

Cách hiện Line number của TeXstudio: Options > Configure TeXstudio > Enable “Show advanced options” for the editor (in the lower left) > use “Adv. Editor” options (on the left) > Select “Show Line Numbers: All Line Numbers” > Ok

 

Cựu sinh viên đại học KHTN, khoa Toán Tin, thành phố HCM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.