Soạn nhanh CV xin học bổng bằng Latex Template đã có sẵn

I) Giới thiệu Xin chào các bạn, nhằm mục đích giúp các bạn nhanh chóng có một CV tốt, ban quản trị web cung cấp cho các bạn một mẫu CV và hướng dẫn sử dụng. Phần hướng dẫn sẽ dùng TeXstudio và Miktex. Nếu các bạn chưa biết hai phần mềm này thì có thể […]

Continue reading